اخبار نجومی
0

گزارش برگزاری استارکاپ

نخستین دوره رقابت نجومی استارکاپ در تاریخ 19 و 20 شهریورماه 1394 در کاروانسرای قصر بهرام با موفقیت برگزار شد.…

فراخوان
0

هیجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم

هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران   هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم و اخترفیزیک را به منظور ارائه ی دستاوردهای پژوهشی و تبادل…

0

گزارش برگزاری استارکاپ

نخستین دوره رقابت نجومی استارکاپ در تاریخ 19 و 20 شهریورماه 1394 در کاروانسرای قصر بهرام با موفقیت برگزار شد.…